Noc kostelů v Jeseníku 2019

Tuto slavnost jsme prožili v pátek 24. května 2019 ve všech kostelích v Jeseníku a byla to příležitost pro všechny, podívat se čím žijí křesťané ve svých prostorách. Ve farním kostele P. Marie u náměstí jsme byli přivítáni děkanem P. Mgr. Stanislavem Kotlářem a historickou přednášku o oltářích v našem kostele přednesl p. Mgr Vít Slezák.

Náš kostelní pěvecký sbor provedl pod taktovkou p. Rafaely Drgáčové několik duchovních skladeb, charakteristických pro celý tento den. Již úvodní skladba, která nese název „Chvalte Hospodina v jeho svatyni“ dosvědčuje a jak výstižně píše i žalmista – člověk má veškerým svým konáním chválit a děkovat Bohu za vše, co užívá, neboť je to Jeho dar člověku.

Nakonec jsme si mohli prohlédnout nádherné bohoslužebné předměty, kalichy a monstrance, které jsou velmi krásné a starobylé a svědčí o velké úctě našich předků k Tomu, kterému vděčíme za život a za vše, co máme.