Slavnost Těla a Krve Páně v Jeseníku r. 2019

Slavnost Těla a Krve Páně, lidově Božího Těla, jsme prožili v Jeseníku v neděli 23.6. 2019 a oslavili velkým průvodem s Nejsvětější Svátostí k oltářům na zámeckém náměstí. Při tom jsme prosili za naše město, za naše farnosti Jeseník, Českou Ves, Domašov, Lipovou-lázně a za Vápennou, aby duch pravé lásky a svornosti vládl nejen mezi křesťany, ale i mezi všemi obyvateli naší vlasti.

U každého oltáře kněz požehnal Nejsvětější Svátostí přítomné farníky a také města a místa, kde tito lidé žijí. Děkujeme těm, kteří tuto krásnou a starobylou slavnost připravili a i za ně jsme prosili přítomného Krista o požehnání a zdraví duše i těla.

VDV

« z 2 »