Pouť k sv. Anně na Křížovém vrchu

Odpoledne v neděli 21.7.2019 jsme oslavili na Křížovém Vrchu nad Jeseníkem sv. Annu a sv. Jáchyma v malebné kapli, kde se tato slavnost slaví a slavila nepřetržitě od války (ale jistě i dříve)i po celou dobu totality dodnes. Zazpívali jsme starobylou píseň na oslavu rodinného života těchto dvou světců, neboť z jejich manželství se narodila ta, která nám dala Spasitele světa. A to je přece důvod k radosti.

Pouť začala křížovou cestou na Křížový Vrch, kterou vyšlapaly především děti, pak následovala mše svatá, kterou sloužili otec děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář spolu s novým kaplanem P. Mgr. Jiřím Markem Kotrbou. Po mši svaté následovalo poutní pohoštění, jehož pořadatel se však ani nepředstavil. Šušká se však, že to byl otec děkan či snad jeho hosté z Kozlovic. Velké Pán Bůh zaplať všem, kteří se o tuto slavnost zasloužili.