Smažení vaječiny v Jeseníku

Na Svatodušní neděli 9.6.2019 odpoledne se část Jesenické farnosti sešla na farní zahradě na tradiční svatodušní „Vaječinu“, což je zvyk z Frýdecka a může nám připomenout, že život vzniká s přispěním Ducha svatého a vajíčko nám to a zvláště dětem může přiblížit, neboť děti ví, že z vajíčka se vylíhne malé kuřátko, které je živé a krásné, tak jako sám život, dar od Pána Boha. Po vaječině, usmažené z asi 120 vajíček, si ještě děti zasoutěžily právě s vajíčky a ostatní besedovali a také si zazpívali i s otcem děkanem. Díky všem, kteří přispěli a pomohli tuto besedu uspořádat.

VDV