Přemístění křtitelnice a oprava jejího víka ve farním kostele v Jeseníku

Nedílnou součástí každého kostela bývá křtitelnice. Ne jinak je tomu ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku. Křtitelnice stála v boční kapli ve výklenku a byla tak málo viditelná pro příchozí. Navíc její dřevěné víko se nacházelo v dost špatném stavu. Bylo potřeba jeho zrestaurování, proto byl osloven pan Petr Bittner ze Staříče, který se práce ujal. Mezitím se hledala kamenická firma z Jeseníku a okolí, která by dokázala přemístit křtitelnici z kaple dopředu kostela. Všechny tyto práce trvaly zhruba 2 měsíce. Výsledek si můžete prohlédnout ve fotogalerii.