Obnovená křtitelnice

Nejstarší zprávu o křtitelnici v jesenickém kostele máme z vizitační zprávy z roku 1652 z pera vratislavského kanovníka Jana Leuderodeho. Píše:“ Ciborium a monstrance je na hlavním oltáři, který byl s dvěma bočními oltáři posvěcen nejdůstojnějším světícím biskupem. Vše je v nejlepším pořádku. Křtitelnice je dobře uzavřena, čistá a náležitě ozdobena, totiž sochou sv. Jana Křtitele.“ Osud této křtitelnice neznáme, víme jen, že v  2. pol. 18. stol. byla pořízena nová křtitelnice z lipovského mramoru a zhotovil ji kameník Kašpar Gröger. Tuto kamenickou práci můžeme obdivovat dodnes. Také nová křtitelnice musela mít svůj poklop (tehdy by řekli spíše dekl). Ten se však nedochoval, a tak v roce 1933 vyřezal Franz Tinz nový dekl.

Franz Tinz (1873-1954) se narodil v kladském Gersdorfu a řezbářem se vyučil Landecku. Po vyučení se přestěhoval do Jeseníku a po svatbě následujícího roku do Skorošic, kde si zřídil uměleckou řezbářskou dílnu. Podnikl studijní cestu do Itálie, za války pracoval pro správu vojenských hřbitovů. Až do odsunu v roce 1946 pracoval ve Skorošicích a převážnou většinu jeho děl tvoří dřevěné plastiky s církevní tématikou. Jeho díla najdeme v mnoha kostelích na Jesenicku.

Značně poškozenou plastiku převzali letos do péče zkušení restaurátoři a vrátili jí původní vzhled. Nebyla to jednoduchá práce, zabrala 2 měsíce a stála 46.000,- Kč. Dominantou je socha sv. Jana Křtitele křtící Krista, po stranách je pak pět reliéfů zobrazující čtyři evangelisty a Pannu Marii. Zajímavé je otevírání, ke křestní vodě se dostaneme, když otevřeme reliéfní obraz s Pannou Marii. Je to vlastně symbolické: Tak jako skrze Evu přišel Adamův hřích, tak skrze Marii přišel Kristův křest.

VS a JL

Zdroje:

Tinzová, Bohumila – Pomníky obětem 1. světové války na okrese Jeseník. Bohumila Tinzová. 1. vydání Opava ; Jeseník : Zemský archiv v Opavě – Státní okresní archiv Jeseník, 2018. s.19

Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Jeseník