Půlnoční mše svatá v Jeseníku

Vánoce začínají půlnoční. Tak tomu bylo i v Jeseníku. Kostel Panny Marie zářil všemi světly, krásná hudba zněla až na ulici. Na mši svatou ve 22:00 hod. přišlo 300 lidí, kteří si poslechli biblické texty, které jim přiblížily význam vánoc. Všichni jsme se potěšili Linkovými fanfárami v provedení dvou trubačů a varhan.

Vtipná promluva otce děkana mnohým připomněla pravý význam vánoc, že to je láska, která se musí proměnit v čin. Krásné čtyřhlasé koledy zazpíval chrámový sbor. A závěrem si celý kostel že srdce zazpíval Narodil se Kristus Pán a pak ještě koledy.

V neděli 22.12. jsme si mohli poslechnout ve farním kostele v 17:00 hodin Rybovu českou mši vánoční. (poslední 3 fotky)

VDV