Dětská mše svatá na zahájení školního roku v Jeseníku

Je tu druhé září! První školní den za námi a celý rok před námi. Někdo je rád, někdo se netěší, možná se i bojí…, rozhodně je těžké zase naběhnout do všech těch povinností. Proto jsme se sešli v podvečer v kostele a odevzdali vše s důvěrou Pánu.

Rodiče s dětmi, učitelé ze ZUŠ, Montessori učitelé i ostatní pedagogové a vychovatelé, nechyběli skauti i Eduarti a pan ředitel. Bylo nás letos opravdu hodně, děti se nemohly vejít ani kolem oltáře. Měli jsme velkou radost, že mezi nás zavítaly i rodiny z jiných církví.

Zpívali jsme s malou schóličkou, povídali o tom, co děti nosí ve školním batohu a co je fajn „dělat“, či „nedělat“ ve škole. Nechybělo požehnání a opravdu „řádné“ pokropení školáků s aktovkami, i velký obětní průvod.

Nesli jsme různé věci a prosili za nadcházející rok. Rodiče přinášely srdce s prosbou za umění se domluvit a obstát v těžkých situacích. Malé děti nesly hračky a prosily, aby si uměly doma i ve školce hrát se všemi dětmi. Školáci nesli glóbus s díkem za tento svět a prosbou jej poznávat. Skauti zase sekeru a prosili, aby si uměli všímat slabších a všech, kteří potřebují pomoc. Ministranti přinášeli růženec a Písmo Svaté s prosbou za kněze a katechety, za to aby modlitba byla součástí každého dne. Eduarti nesli lano, kterého se může každý chytit a prosili za šíření křesťanských hodnot ve světě. Učitelé nesli loď a prosili za celou plavbu během roku.

„Prosíme Tě, náš Pane, za celý tento školní rok, ať plujeme správným směrem a ať v této plavbě obstojíme. Amen.“

Kristýna Hanulíková