články r. 2013

Chrámový sbor Laudate Dominum Jeseník stále zpívá

Posted on

Ano,chrámový sbor Laudate Dominum stále zpívá k větší cti a chvále Boží při všech slavnostních příležitostech  v děkanském chrámu Páně v Jeseníku, na poutním místě Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor, na koncertech i při mnoha dalších příležitostech v sousedním Polsku a to již dlouhých 25 let. Dnes vám přinášíme několik snímků ze zkoušky těstě […]

články r. 2012

Kraluje Kristus i ve tvém srdci

Posted on

V neděli, na slavnost Krista Krále, jsme se mohli, pokud jsme pozorně poslouchali homilii P. Kryštofa, vážně zamyslet nad slovy evangelia o Kristu, který o sobě prohlásil “Ano, já jsem Král”. Protože homilie není dlouhá, přinášíme ji v celém znění. Ty jsi židovský král – tázal se Pilát. Ano, já jsem král – odpovídá Ježíš a hned […]

články r. 2012

Farní školka v Jeseníku

Posted on

Pokud zavítáte ve všedních dnech na Jesenickou faru, budete mít možná spíše pocit, že jste ocitli ve školce….Nejedná se o klasickou školku, ale o obdobu školky, kterou dětem vytvářejí samy maminky. V září tohoto roku totiž vznikla zajímavá alternativa pro věřící i nevěřící maminky, které již cítí, že jejich děti dozrály do věku, kdy potřebují […]

články r. 2012

Zázrak života a smrti

Posted on

Přednášku katolického kněze, teologa, molekulárního biologa spisovatele, pedagoga a duchovního v jihomoravských Lechovicích Mgr. P. Marka Orko Váchy Ph.D., uspořádalo jesenické knihkupectví Domeček ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií v Jeseníku v sobotu 3. listopadu 2013 v sále jesenického archivu.   Jméno přednášejícího a jeho literární dílo přilákalo na tuto přednášku nebývalý počet posluchačů ze […]

články r. 2012

Modlitby za zemřelé na Jesenickém hřbitově

Posted on

V neděli 4. listopadu jsme se po mši svaté sešli na hřbitově a pod vedením našeho faráře P. Pavla Schwarce se modlili za naše zemřelé. Tato duchovní vzpomínka na zemřelé je na našich hřbitovech zde v pohraničí  zvláště potřebná, neboť za zemřelé, jejichž pozůstalí byli po válce nuceně vysídlení, se zde dlouhá léta nikdo nemodlil. […]

články r. 2012

Relikvie Blahoslaveného papeže Jana Pavla II. v Jesenickém děkanátu

Posted on

Po delších úvahách a po konzultacích s biskupstvím ostravsko-opavským bylo rektorem poutního místa P. Marie Pomocné u Zlatých Hor rozhodnuto o zaslání prosby na arcibiskupství Krakowské o darování relikvií (ostatků) zesnulého blahoslaveného papeže Jana Pavla II. Této prosbě bylo v zápětí s velkou ochotou vyhověno samotným kardinálem Stanislawem Dziwiszem, krakovským arcibiskupem a dlouholetým osobním tajemníkem […]

články r. 2012

Jitřenky prožily tábor v Adamovském údolí

Posted on

Týden plný pohádkových dní prožily holky ze 14. skautského oddílu Jitřenky z Jeseníku v Adamovském údolí u Starého Města pod Sněžníkem. V sobotu 28. července se sjelo 12 dětí, 5 vedoucích, jedna kuchařka a dva dřevorubci do již připraveného tábora, který se rozprostíral na krásném a tichém místě v lese. Místa ke spaní bylo dost, […]

články r. 2012

Pouť děkanátu Jeseník s otcem generálním vikářem

Posted on

„Nejsme hodni přijmout eucharistii, ale přijímejme Ježíše v eucharistii co nejčastěji“    V sobotu 4. srpna 2012 na svátek sv. Jana Maria Vianneye se konala v našem jesenickém děkanátu pouť, která byla obětována za nová kněžská, řeholní povolání a za obnovu rodin. Z Ostravy mezi nás přijel otec generální vikář Mons. Mgr. Martin David, který […]

články r. 2012

Na slavnost sv.Cyrila a Metoděje přivítala farnost Jeseník nového faráře

Posted on

Na slavnost sv.Cyrila a Metoděje, v neděli 8.7.2012, přivítali jeseničtí farníci svého nového faráře, P. Pavla Schwarze, kterého o. biskup jmenoval do funkce administrátora farností Jeseník, Česká Ves a Domašov. P. Pavel Schwarz byl na kněze vysvěcen před 5ti lety, působil jako kaplan v Jablunkově, v Albrechticích u Krnova a poslední dva roky studoval v […]