články r. 2012

Pouť děkanátu Jeseník s otcem generálním vikářem

„Nejsme hodni přijmout eucharistii, ale přijímejme Ježíše v eucharistii co nejčastěji“    V sobotu 4. srpna 2012 na svátek sv. Jana Maria Vianneye se konala v našem jesenickém děkanátu pouť, která byla obětována za nová kněžská, řeholní povolání a za obnovu rodin. Z Ostravy mezi nás přijel otec generální vikář Mons. Mgr. Martin David, který … číst více

články r. 2012

Nová křížová cesta na Křížový vrch v Jeseníku

V neděli 29. července, tři dny po svátku svatých rodičů Panny Marie se konala pouť na Křížovém vrchu u Jeseníku. Zdejší kaple je totiž zasvěcena sv. Anně, babičce Pána Ježíše. V 15 hodin se sešlo asi 30 farníků u Anglického pramene v  jesenickém parku, aby se společně vydali na tradiční,v 50tých letech zcela zničenou,ale dnes … číst více

články r. 2012

Mše svatá na rozloučenou s Jeseníkem

V neděli 1.července 2012 sloužil mši svatou na rozloučenou s Jeseníkem P.Leszek Rackowiak, dosavadní zdejší farář, který zde působil jako Salvatorián tři roky. P.Leszek Rackowiak odchází na Prostějovsko, kde Salvatoriáni působí již tradičně z dob první republiky.  Farnice a členka ekonomické rady p. Marcela Krzystková mu  vtipnou básničkou poděkovala za všechno dobré, co pro jesenickou farnost … číst více

články r. 2012

Boží Tělo v Jeseníku 2012

V neděli 10.června 2012 mohli jeseničtí farníci opět po roce, pokud ovšem chtěli,vyjít do ulic města Jeseníku a oslavit tak svátek Božího Těla, přeložený ze čtvrtka 7.6.2012. Po mši svaté, kdy po prvé přijímali Tělo a Krev Páně čtyři farníci, pokřtění letos na Velikonoce, vyšli skoro všichni farníci průvodem kolem kostela ke čtyřem oltářům, které připravili … číst více

články r. 2012

Velký zájem o Noc kostelů v Jeseníku

Letošní  noc kostelů vzbudila u občanů Jeseníku nebývalý zájem. Probíhala  v pátek 1.června 2012 současně ve dvou objektech, ve farním kostele P. Marie Nanebevzaté a v bývalé klášterní kapli, která dnes slouží koncertním účelům. Je s podivem,že místní lidé navštěvovali po celý den oba objekty a živě se zajímali o jejich historii. Celkově navštívilo kostel … číst více

články r. 2012

Beseda o práci s mládeží s P. Vítem Zatloukalem v Jeseníku

Beseda o práci sekce pro mládež ČBK s P.Vítem Zatloukalem  se na pozvání farnosti Jeseník konala 25.května 2012 v rámci cyklu “Večery u studny”. P. Vít Zatloukal sloužil nejprve v Jeseníku ve farním kostele mši svatou a ihned poté vedl besedu o práci s mládeží, zejména o starostech  s účastí výpravy skupiny české mládeže na Světové setkání … číst více