Postní duchovní obnova v Jeseníku

V sobotu 16. března 2024 se bylo možné zúčastnit postní duchovní obnovy v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku pod vedením P. Gorazda Pavla Cetkovského, OCarm. Obnova začala v 9:00 hodin mší svatou, kdy na začátku otce Gorazda přivítal P. Mgr. Petr Fiala, místní kaplan. Po mši svaté se přítomní přesunuli na faru, kde vše pokračovalo ve společenské místnosti promluvami, rozjímáním …

V 15:00 hodin byla v kostele vystavena Nejsvětější Svátost oltářní k adoraci a kdo chtěl, měl možnost svátosti smíření. V 16:00 hodin byla obnova zakončena svátostným požehnáním.