Oltářní obraz Panny Marie Nanebevzaté v Jeseníku

Oltářní obraz Panny Marie Nanebevzaté namaloval roku 1763 malíř Eliáš František Herbert, který byl i tvůrcem dvou obrazů na vedlejších oltářích, zachycujících smrt sv. Anny a sv. Josefa. Byl malířem mnoha oltářních obrazů ve významných místech (např. bazilika ve Frýdku, kostel v Novém Jičíně apod.), ale také portrétista a některé obrazy se nacházejí v Moravskoslezské galerii.
Krátce jeho životopis.

Narodil se 19. července 1708 ve Fulneku do rodiny malíře Gottfrieda Herberta a Roziny rozené Trentinové, dcery opavského krejčovského mistra. Vyučil se malířství u svého otce a u Josefa Augustina Heidenreicha v Novém Jičíně. Po vandrování se usadil nejprve ve Fulneku, kde pracoval se svým otcem a poté se osamostatnil. Po otcově smrti 2. prosince 1740 odešel do Nového Jičína a v 60. letech 18. století dál do Uherského Hradiště. Je znám jako autor mnoha kostelních obrazů a portrétů.

Jak začíná postupné odkrývání barev se můžete podívat: