Modlitební setkání mariánského hnutí v Jeseníku

„Bez Krista nemůžete dělat nic!“
 
V neděli 29. dubna 2018 se sešli příznivci mariánského hnutí Fatimského apoštolátu, vedené Mons. Pavlem Dokládalem, v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku. V 14:00 hodin začalo setkání modlitbou růžence Světla. Jednotlivé desátky předříkávali přítomní laici. Každý byl věnovaný nějakému úmyslu, který všem vždy na začátku sdělil otec Pavel. Růženec zakončil posledním desátkem Mgr. Ing. Josef Liberda, trvalý jáhen z České Vsi.
 
Následovala mše svatá, kterou celebroval Mons. Pavel Dokládal, koncelebrovali P. Mgr. Ing. Jiří Urbánek a P. Mgr. Jiří Filipec. Mše svatá byla sloužena za všechny přítomné, za rodiny, za děti, zesnulé ve farnostech a za dar šíření úcty k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. 
 
V kázání mluvil otec Pavel o úctě k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, kterou šíří už 30 let. Sám Pán Ježíš si přeje, aby jeho matku Pannu Marii lidé víc poznali, aby ji víc milovali a proto ustanovil poctu k jejímu Neposkvrněnému Srdci. Jan Pavel II. říkal, že „Ježíš zvítězí prostřednictvím Panny Marie, protože chce, aby všechno bylo spojeno s ní.“
 
Dnešní Boží slovo přirovnalo Pána Ježíše k pravému vinnému kmeni a lidi k ratolestem. Otec Pavel zdůraznil, že „Bez Krista nemůžete dělat nic!“Nevěřící lidé můžou podotknout: „Jak to? Však nevěřím a jak se mi daří.“Zde je potřeba se ztotožnit s ratolestí a podívat se, na jakém kmeni vlastně vyrůstám? 
 
Dále otec Pavel mluvil o sv. Vojtěchovi, o kardinálu Josefu Beranovi, připomněl slova nynějšího kardinála Dominika Duky „Řekl jsem, že opět stojíme v rozhodující hodině. Nemlčel kardinál Beran, nemohu mlčet ani já.“
 
V závěru mše svaté všichni přítomní obnovili zasvěcení celého jesenického regionu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. 
 
Pan Václav Dvořák, dlouholetý člen Fatimského apoštolátu, poděkoval od ambonu otci Pavlovi za jeho přítomnost a povzbudivá slova. Následně otec Pavel obdržel kytičku a stejně tak i Hanka Frančáková, členka mezinárodní rady Světového apoštolátu Fatimy.
 
Setkání mělo pokračovat na místní faře přednáškou na téma: Poslání církve ve spojení s Pannou Marií, Matkou Církve. Jelikož o daném tématu hovořil otec Pavel už v kázání a na konci mše svaté, pozval věřící alespoň na otevřenou besedu a něco dobrého na zub.
 
Cestou na faru si mohl ještě každý zajít k malému krámku se zmrzlinou. A jelikož bylo opravdu letní počasí, využily této příležitosti převážně děti.