Pěší pouť z Jeseníku na Maria Hilf

V brzkém sobotním ránu 25.5.2024 jsme v počtu 9 vyrazili při nádherném počasí na každoroční pěší pouť do blízkého poutního místa Maria Hilf. Prvním našim úkolem bylo ztéci kopec zvaný Křížový vrch. Aby cesta do prudkého kopce měla ještě přidanou hodnotu, prošli jsme si křížovou cestu, kterou si pro poutníky připravil Vítek Slezák. Po drobné zastávce na Křížovém vrchu jsme již v kuse s nádhernými výhledy došli na Rejvíz. Tam na nás již u ohniště u chaty Férovky čekalo dalších 7 poutníků, v čele s jáhnem Josefem Liberdou a po občerstvení sil jsme vyrazili dál.

Cesta z Rejvízu na Maria Hilf, za modlitby růžence, rychle ubíhala. Čekal nás již jen poslední kopec a za ním poutní místo Maria Hilf, když nás začaly dohánět bouřkové mraky. Díky Bohu jsme zmokli jen malinko a veliké pršení nás zprava i zleva obešlo. Na poutním místě jsme se setkali s velkou pohostinností otce Mariusze a prožili krásnou poutní mši ke cti Panny Marie, kterou P. Petr Fiala sloužil na úmysly poutníků a za celou jesenickou farnost. Po cestě zpátky jsme s napětím sledovali, jak dopadne zápas našich hokejistů s Kanadou.

Text: P. Petr Fiala