Májová pobožnost v Supíkovicích

Měsíc květen je zasvěcen Panně Marii. V našem děkanátu již nějakým rokem probíhají pobožnosti k Panně Marii v přírodě, a to každou květnovou neděli na různých mariánských místech. V neděli 5.5.2024 se tato pobožnost poprvé v tomto roce uskutečnila na Nízké hoře u Supíkovic. Auty se dalo dojet k místní hájence, odtud farníci ze Supíkovic zajistili terénní auto, které je od hájenky dovezlo přímo na místo. Májovou pobožnost, která začala v 15:30 hodin, vedl otec děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář.

Pobožnosti se zúčastnilo kolem 40 poutníků z děkanátu. Mezi modlitbou a litaniemi zaznívaly mariánské písně. Na závěr si mohl každý opéct špekáček.

Foto Petr Novák