Pouť k sv. Jiří v Jeseníku – Bukovicích

V neděli 21.4.2024 jsme se ve velmi chladném počasí sešli v kostele svatého Jiří v Bukovicích, abychom poutní slavností oslavili svátek tohoto patrona. V zaplněném kostele sloužil mši jesenický kaplan P. Petr Fiala. V kázání vzpomněl na svatého Jiří jako na vojáka, který se přihlásil ke Kristu a vydal svědectví svým mučednictvím. Mluvil na text nedělního evangelia o dobrém pastýři a ze své zkušenosti vojenského kaplana připodobnil Krista dobrého pastýře dobrému veliteli, který po vojácích mnoho požaduje, ale na druhou stranu neváhá pro ně nasadit svou kariéru.

Velkou část přítomných věřících tvořili místní skauti, kteří se zapojili do liturgie jako hudebníci, lektoři či ministranti, a tak přišli oslavit svátek svého patrona. Veliké poděkování patřilo také dalším zpěvákům z jesenického sboru a také dobrým ženám, které přichystaly po mši dobroty pro společné agapé.

Na závěr zaznělo z úst pana kaplana poděkování paní Marii Plhákové za její dlouholetou obětavou službu kostelnice v tomto chrámu a také panu Janu Lednickému za jeho věrnou službu varhaníka. Bohu díky za dar společenství věřících a všechny Jeho milosti, které jsme mohli načerpat.

Text: P. Petr Fiala