Ve farnosti Jeseník pokračují opravy

V pondělí 12. 2. 2024 ráno přijela firma Bittner ze Staříče u Frýdku-Místku, která se poslední dobou každoročně podílí na zkrášlování interiéru farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku. Vloni dokončila zrestaurování svatostánku, letos si odvezla do Staříče oltářní obraz Nanebevzaté Panny Marie, který byl ve špatném stavu, společně se sochami Petra a Pavla, které stály po bocích obrazu. Oltářní obraz měřil 5,5m x 2,1m, takže nastaly trochu problémy s jeho převozem. Vše se nakonec zdárně vyřešilo.

Za všemi opravami stojí otec děkan Stanislav Kotlář. Loni se podařilo dokončit opravu druhé kulturně památkově chráněné zpovědnice ze zadní části farního kostela a již zmíněný svatostánek.

V dalším období se počítá s opravou vitráží a hlavního a bočních oltářů.

V kostele v Bukovicích se místo pokračování obnovy další části fasády bude opravovat střecha, kde se zjistila dřevomorka a špatná krytina.