Narozeniny otce Stanislava

V neděli 12.3.2023 jsme v kostele s celou Jesenickou farností oslavili ….té narozeniny našeho pana děkana Stanislava. Přejeme mu i zde mnoho Božího požehnání, darů Ducha svatého, zdraví a trpělivosti při vedení naší farnosti a celého děkanátu a v neposlední řadě mu děkujeme za vše, co pro farnost a celý děkanát dělá, nejen pro hmotné záležitosti, jako např. generálku varhan, velkou renovaci fasády kostela sv. Jiří v Bukovicích a další, ale zejména za tu péči duchovní, za aktivní pomoc pro různá duchovní společenství a řadu dalších činností pro duchovní prospěch celého děkanátu.

„Ad multos annos !“ pane děkane, přejeme.

PS: Krásnou básničku, kterou pro tuto příležitost složila a přednesla v kostele p. Marcelka, si můžete přečíst níže.

Kdo by váhal, že je náš, ať se modlí „Otče náš“
za pana děkana svého, my jsme přece farnost jeho.
Kam se člověk podívá ,vše zlepšení zažívá:
společenství, kostel, fara, prostě se o všechno stará.
Povzbuzuje nás vždy k ctnosti, vede láskou do radosti,
slovo života nám dává, ať s ním kráčí Boží sláva.
K dobrému nás povzbuzuje, ať Duch svatý účinkuje.
Děkujem mu proto rádi, že i pro nás svůj boj svádí.
Přejeme Vám hodně zdraví, radost, lásku, pokoj pravý,
Matky Boží ochranu, v pravé víře záchranu,
na všech cestách požehnání, ať Vás Bůh od zlého chrání.

 

VDV