Modlitby matek v Jeseníku

V pátek 27.ledna 2023 začalo v Jesenické farnosti Modlitební triduum společenství „Modlitby matek“. Před večerní mši svatou se maminky modlily před vystavenou Nejsvětější Svátosti za děti, rodiny, za nemocné a za kněze. Ve mši svaté přinesly hořící světlo jako projev vděčnosti za děti a rodiny. Triduum pokračovalo do neděle podobnými modlitbami přede mší svatou a setkáním na faře před a po mši svaté.