Neděle Božího slova 2023 v Jeseníku

Třetí neděli v mezidobí (22. ledna 2023), jsme slavili, podle přání papeže Františka, jako NEDĚLI BOŽÍHO SLOVA. Měli jsme si uvědomit, že Boží Slovo obsažené v Bibli nám dává sílu a vytrvalost zvládnout problémy našeho života. Dnes obdrželi všichni farníci, kteří se podílejí na lektorské službě, zvláštní požehnání.