články r. 2021

Kontrolní den ve firmě VARFI s r.o.

Od 24. září 2019 jsou restaurovány varhany z farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku firmou VARFI, spol. s r.o., zastoupené panem Josefem Keclíkem z Brantic. V pondělí 10. května 2021 proběhl v 9:00 hodin kontrolní den v dané firmě. Pana Keclíka navštívili z Jeseníku otec děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář, jeho pastorační asistent, pan Václav Dvořák, pan Oldřich Vala a dostavil se i diecézní organolog pan Jiří Krátký. Josef Keclík přítomné provedl dílnami, kde jsou rozebrané varhany restaurovány a vysvětlil, co bylo potřeba udělat, kde co vázlo, co už je hotové apod. Na podzim by mohly být varhany převezeny zpět do Jeseníku, sestaveny a uvedeny do provozu.