články r. 2021

Kulaté narozeniny v Jeseníku

V tyto únorové dny oslavila ve zdraví naše farnice Liduška svoje kulaté (70.) narozeniny. Po mši sv. 5. 2. ji poděkoval náš otec děkan Stanislav za všechnu práci a nadšení pro farnost jesenickou a zejména pro dobrý příklad, který šíří beze slov mezi námi farníky. Za nás farníky složila a přednesla veršované narozeninové přání naše farnice Marcelka a tak toto přání zde s velkým poděkováním a s několika fotografiemi předkládáme:

Motto:” Ženy umějí zachovat jen jedno tajemství-svůj věk” (Voltaire)

O věku nechci tady zpívat, už nemohu se na to dívat,
jak stále nám ho přibývá a nás v lavicích ubývá.
Nač ale všechna poezie, chci ukázat, jak Lidka žije –
je pilná jako včelka, hravá, do všeho svoje srdce dává,
byť jde na úklid do kostela, či ve sboru vždy krásně pěla,
i vaření se nebrání – zkrátka je k neroztrhání.
Za všechno ti děkujeme, svou modlitbu slibujeme.
Přejem zdraví, hodně radosti, zůstávej vždy v Boží milosti,
ať tě Matka Boží chrání a Bůh dává požehnání.
V Jeseníku 5.2.2021

VDV