články r. 2021

Narozeniny v Jeseníku

Naše farnice, paní Marcelka K., oslavila v těchto dnech svoje  narozeniny. Za všechnu obětavost pro kostel a  za její práci pro květinovou výzdobu a úklid kostela ji popřál v neděli 31. 1. 2021 otec děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář a poděkoval za tu spoustu vynaloženého času a originální nápady při zdobení kostela. Za farníky přednesl veselé veršování s poděkováním pan Václav Tschulik:

„Naše milá Marcelko.
Skládat básně neumím, tak se za tě pomodlím.
Přejeme ti Boží milost, vždycky jenom samou radost.
Ať tě náš Pán stále chrání, od svítání do svítání.
Šťastná každá hodina, přeje farní rodina.“

A tak se i my připojujeme s děkovnou modlitbou a Marcelce přejeme   pevné  zdraví a spokojenosti v životě duchovním i rodinném.

VDV