články r. 2020

Setkávání seniorů na faře v Jeseníku

Další setkání seniorů z jesenické a českoveské farnosti se uskutečnilo 19. února 2020. Pod vedením našeho pana kaplana P. Mgr. Jiřího Kotrby jsme se seznámili se životopisem ctihodné Přibyslavy, sestry sv. Václava. Dále se hovořilo o svátostech, zejména o křtu a svátosti nemocných. Zúčastnilo se asi 10 farníků a atmosféra byla velmi přátelská, také díky občerstvení, které připravily některé zúčastněné sestry. Vzpomínali jsme na nemocné farníky a poděkovali za pozdrav, který zaslali manželé Veselí a projednali možnost, že příští setkání by se mohlo uskutečnit u nich doma v Jeseníku.

Děkujeme všem farníkům, že nezapomínají na modlitby za naše nemocné farníky a my jsme se také touto modlitbou rozloučili. Příští setkání bude 25.3.2020. Kde bude, zdali na faře či u Veselých, bude včas oznámeno v kostele. Těšíme se na shledanou.

Václav Dv.st.