Děkanátní setkání dětí v Jeseníku

V sobotu 24. listopadu 2018 proběhlo předadventní setkání dětí děkanátů Jeseník a Bruntál na faře v Jeseníku. V 10:00 hodin se 32 dětí, pod vedením tří kněží (P. Mgr. Stanislav Kotlář, P. Mgr. Ing. Jiří Schreiber, P. Mgr. Karel Rechtenberg) a dalších dospělých, shromáždily ve společenské místnosti na faře, kde začaly seznamovací hry. Ty dále pokračovaly na zahradě. Když už se děti vzájemně poznaly, byly rozděleny do tří skupin. Každý obdržel barevnou kartičku s barvou svého týmu na krk.

Hrály se hry, kde byl velkou inspirací sv. Jan Křtitel. Ten připravoval cestu Pánu Ježíši. Děti pomalu kráčely k poznání, jakým způsobem může každý z nás připravit cestu Pánu. Hry je učily vidění, slyšení, modlení, vzájemné spolupráci, myšlení, tvoření apod. Výsledky se zapisovaly na kartičky.

Nemohlo chybět občerstvení, o jehož přípravu se postarali Josef L. a Andrea G.

Na závěr se rozžala svíce, která kolovala z ruky do ruky, a každý si ze své kartičky vybral vlastnost, za kterou prosil Pána Ježíše.  Setkání bylo zakončeno závěrečným požehnáním otce Stanislava.

[ngg src=“galleries“ ids=“5″ display=“basic_thumbnail“]