Boží Tělo v Jeseníku r. 2018

Slavnost Těla a Krve Páně v Jeseníku jsme letos slavili v neděli 3.6.2018 společně s okolními farnostmi Česká Ves, Lipová-lázně, Horní a Dolní Domašov, Vápenná a Žulová. Sešlo se nás hodně a tak jsme vyšli s Eucharistickým Kristem do ulic Jeseníku, abychom dosvědčili, že za Kristem chceme jít celý život a stále jej mít ve svém středu a to skutečně a ne jen ústy.
 
Svatá Hostie byla umístěna ve starobylé, přes 1 metr vysoké gotické monstranci, která byla nošena městem v dobách dobrých i zlých již více než 400 let a má bohatou historii, spojenou s městem Jeseník. Prosili jsme Ježíše, aby ty časy, které nás čekají, byly časy dobré, naplněné mírem a konečným uznáním Krista jako Krále světa.