SYNODA 2021 – 2023

V neděli 10. října zahájil papež František v Římě proces synody, ke kterému v následujících měsících zve celou církev. Slovo synoda znamená „společně na cestě“ a je společnou cestou a hledáním, jak být pravdivými svědky evangelia. Jde o nový impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků, abychom my všichni znovuobjevili své místo ve společenství církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali o naplnění poslání církve.

V naší diecézi byl synodální proces zahájen v sobotu 16. října v 17 hodin při mši svaté v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Toto zahájení synody jsme si připomněli také v naší farnosti při nedělní bohoslužbě 17. října.

Synoda se koná nejprve prostřednictvím setkávání v menších skupinkách v rámci farností a jiných pastoračních celků, pro které je určeno DESET TÉMAT.

Synodální proces v diecézích potrvá do února 2022, kdy se mají začít zpracovávat podněty ze synodálních skupinek. Těmi se pak budou zabývat zástupci na celonárodní a kontinentální úrovni. Završením této cesty pak bude zasedání vlastní biskupské synody v Římě, které je plánováno na podzim 2023.

Modlitba za synodu:

Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý,
shromážděni ve tvém jménu.
Provázej nás ty sám,
vstup do našich srdcí
a vytvoř si v nich domov.
Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat,
uč nás, jak na ní vytrvat.
Jsme zde s přetěžkým břemenem svých slabostí a hříchů.
Nedopusť, abychom propadli zmatku,
nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí,
nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy.
Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,
abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,
abychom nesešli z cesty pravdy
a neodchýlili se od toho, co je správné.
To vše žádáme od tebe,
jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase,
a ve společenství s Otcem i Synem
na věky věků.
Amen.

Další informace a věci ke stažení ZDE.