Kalendář

MěsícTýdenDen

Události na Duben 2020–Březen 2021

 • -
  Modlitby chval v Jeseníku
 • -
  Příprava na biřmování
 • -
  Žehnání kaple v České Vsi
 • -
  Setkání seniorů na faře v Jeseníku
 • -
  Adorace v Jeseníku
 • -
  Modlitba v duchu Taizé ve farním kostele v Jeseníku
 • -
  Pěší pouť na Maria Hilf
 • -
  Svatodušní vaječina v Jeseníku
 • -
  Sezení nad biblí v Jeseníku
 • -
  Příprava na biřmování
 • -
  Modlitby chval v Jeseníku
 • -
  Sezení nad biblí v Jeseníku
 • -
  Příprava k 1. sv. přijímání
 • -
  Adorace v Jeseníku
 • -
  Dětská mše svatá na poděkování za tento školní rok
 • -
  Příprava na biřmování
 • -
  Příměstský tábor v Jeseníku
 • -
  Příměstský tábor v Jeseníku
 • -
  Příměstský tábor v Jeseníku
 • -
  Příměstský tábor v Jeseníku
 • -
  Příměstský tábor v Jeseníku
 • -
  Pouť k sv. Anně na Křížovém vrchu v Jeseníku
 • -
  Křížová cesta na Mariahilf
 • -
  Kosení farní louky
 • -
  Hlavní pouť na Mariahilf
 • -
  Pouť ke cti Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku
 • -
  Adorace v Jeseníku
 • -
  Otevření rodinného centra a klubu Monty
 • -
  Modlitby chval v Jeseníku
 • -
  Pouť na Hamrové
  Benefiční koncert - Marian Jurečka & Porta Benefica
 • -
  Sezení nad biblí v Jeseníku
 • -
  Žehnání kříže v Dětřichově
 • -
  Českoveské hody a 1. svaté přijímání v České Vsi
 • -
  Adorace v Jeseníku
 • -
  Pouť ke cti sv. Václava v Lipové-lázni
 • -
  Sezení nad biblí v Jeseníku
 • -
  Spolčo mládeže na faře v Jeseníku
 • -
  3. Charitní pouť v Javorníku
 • -
  Sezení nad biblí v Jeseníku
 • -
  Příprava na biřmování
 • -
  Adorace v Jeseníku
 • -
  Modlitby matek
 • -
  Modlitby matek
  Příprava na biřmování
 • -
  Modlitby matek
 • -
  Biřmování
 • -
  Online duchovní obnova - pro přihlášené!
 • -
  Online duchovní obnova - pro přihlášené!