Kalendář

MěsícTýdenDen

Události na Leden–Prosinec 2020

 • -
  Modlitby chval v Jeseníku
 • -
  Příprava k 1. svatému přijímání na faře v Jeseníku
 • -
  Společenství seniorů na faře v Jeseníku
  Adorace v Jeseníku
 • -
  Modlitební Triduum pořádané hnutím Modlitby matek ve farním kostele v Jeseníku
 • -
  Modlitební Triduum pořádané hnutím Modlitby matek ve farním kostele v Jeseníku
  3. příprava ke svátosti biřmování na faře v Jeseníku
 • -
  Modlitební Triduum pořádané hnutím Modlitby matek ve farním kostele v Jeseníku
 • -
  Přednáška P. Ladislava Heryána na téma Sami na této zemi? v sále Státního okresního archivu
 • -
  Modlitby chval v Jeseníku
 • -
  Příprava k 1. svatému přijímání na faře v Jeseníku
 • -
  Adorace v Jeseníku
 • -
  Víkendová příprava k 1. svatému přijímání
 • -
  Víkendová příprava k 1. svatému přijímání
 • -
  Víkendová příprava k 1. svatému přijímání
 • -
  Modlitby chval v Jeseníku
 • -
  Adorace v Jeseníku
 • -
  Biřmování v Jeseníku