Svátosti

Křest

30.12.2014 20:23
Svatý křest je základem celého křestanského života, vstupní branou k životu v Duchu a branou, která...
Celý článek

Biřmování

30.12.2014 20:24
Svátost biřmování tvoří se křtem a eucharistií souhrn "svátostí uvedení do křesťanského života",...
Celý článek

Svátost smíření

30.12.2014 20:25
Svátost smíření je svátost, kterou se pokřtěnému odpouštějí hříchy. Každá svátost musí splňovat tři...
Celý článek

Eucharistie

30.12.2014 20:26
Eucharistie nebo-li svátost oltářní je živý Pán Ježíš pod způsobami chleba a vína. Každá svátost...
Celý článek

Pomazání nemocných

30.12.2014 20:27
Pomazání nemocných je svátost, ve které nemocný dostává milost Boží k spáse duše a často i k...
Celý článek

Svátost kněžství

30.12.2014 20:28
Každá svátost musí splňovat tři věci: 1. ustanovení od Pána Ježíše; 2. posvátný úkon a 3. milost...
Celý článek

Svátost manželství

30.12.2014 20:29
Každá svátost musí splňovat tři věci: 1. ustanovení od Pána Ježíše; 2. posvátný úkon a 3. milost...
Celý článek