Ztišení

20.02.2015 18:00

Začala postní doba, což je ideální čas na ztišení. Žijeme v neustálé záplavě různých zvuků, které na nás útočí ze všech stran. Některé zvuky jsou příjemné, jiné naopak rušivé. Jenže co takové ticho? Někteří lidé nepoznali ticho jako velkou hodnotu. Takoví vyplňují ticho puštěním televize, rádia nebo mp3. Jenže Bůh se nám nedává poznat v hluku světa: „Před Hospodinem veliký a silný vítr rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile jej Elijáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně“ (1. Královská 19). Abychom mohli vnímat Boží přítomnost, je nutné naučit se naslouchat "hlasu tichému a jemnému". I na jiných místech písma svatého se mluví o ztišení. Tyto věty z písma svatého jsou proloženy citáty s tématem ztišení:

Neboť toto praví Panovník Hospodin, Svatý Izraele: V obrácení a ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství. Vy však nechcete. (Izaiáš 30,15)

 • Bůh tak převyšuje všechno, že se to nedá ani vypovědět. Proto se k němu utíkej raději mlčky. Angelus Silesius
 • Ježíš na vás stále čeká v tichu. Matka Tereza
 • Na otázku, jestli k nám Pán mluví v hluku nebo v tichu, odpovídáme všichni, že v tichu. Proč se tedy občas neodmlčíme? Proč se nesnažíme slyšet šepot Božího hlasu v sobě, jen co ho zachytíme? Pavel VI.
 • Všechna síla pochází z mlčení. Sv. Bernard z Clairvaux

Ztišením se sluší tebe chválit, Bože, na Sijónu, plnit tobě sliby. (Žalm 65,2)

 • Bůh je přítelem mlčení. Všimněte si, že příroda, stromy, rostliny a květy rostou v tichu. Všimněte si, jak se nebe, slunce a měsíc tiše pohybují. I my potřebujeme být ticho, aby jsme se mohli dotknout duše. Matka Tereza
 • Potřebujeme takové chvíle, ve kterých jen mlčky posloucháme. Sv. Edit Stein
 • Jestli máme správně chápat a hodnotit, musíme si vytvořit oázu ticha, ponořit se do sebe a do modlitby. Jan Pavel II.
 • Ty, co nosí Boha v srdci, poznáte podle mlčení. Gerhard Tersteegen

Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou dává moudrost. (Jakub 3,13)

 • Umět mlčet je těžší než hovořit. Mnozí hovoří, protože neumí mlčet. Sv. Augustin
 • O co víc příjmeme v mlčení, o to víc budeme moci rozdávat v každodenním životě. Matka Tereza
 • Kdo neumí mlčet, toho nepřítel lehko přemůže. Sv. Albert Veliký
 • Když mlčíš, tvoje apoštolské snahy budou účinnější a vyhneš se nebezpečenství marnivé slávy. Sv. Josemaría Escrivá
 • Mlčením vytváříme základ pro slova. Sv. Basil Veliký
 • Hleď, aby ve tvých ústech sídlilo mlčení. Sv. Kateřina Sienská
 • Je lepší ovládat svůj jazyk než postit se o chlebě a vodě. Sv. Jan od Kříže

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galaťanům 5,22-23)

 • Málo miluje ten, kdo ještě slovy umí vypovědět, jak velice miluje. Dante Alighieri
 • Kdo je v lásce moudrý, miluje co nejvíc a mluví co nejmíň. Tennyson Alfred
 • Milovat znamená především mlčet a poslouchat. Antoine de Saint-Exupéry
 • Jestli máme dělat pokroky, musíme před naším Bohem umlčet svůj jazyk i svoje chutě, protože Bůh poslouchá jedině řeč mlčící lásky. Sv. Jan od Kříže

Ztišení není důležité jen ve vztahu k Bohu, ale také k lidem. Lidé často hledají přítele, který jim umí naslouchat a kterému se mohou otevřít - svěřit. Tomu se můžeme naučit jedině ztišením. Učit se naslouchat je velmi důležité pro jakékoliv lidské vztahy.

VS