Svátost smíření

30.12.2014 20:25

Svátost smíření je svátost, kterou se pokřtěnému odpouštějí hříchy.
Každá svátost musí splňovat tři věci: 1. ustanovení od Pána Ježíše; 2. posvátný úkon a 3. milost Boží.

Ad 1) Pán Ježíš ustanovil svátost smíření takto: "Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou" (Jan 20, 23). A jinde: "Tobě dám klíče od nebeského království; co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi" (Mt 16,19).

Ad 2) Svátost smíření se skládá z těchto pěti částí: zpytování svědomí, lítost, předsevzetí, zpověď a dostiučinění.

Ad 3) Ve svátosti smíření se uděluje milost posvěcující tomu, kdo ji ztratil, rozmnožení milosti posvěcující tomu, kdo ji měl a mnoho zvláštních milostí k zbožnému životu.

Mám zájem o svátost smíření

Brožura: Příprava na svátost smíření dnes - zpovědní zrcadlo