Svátost manželství

30.12.2014 20:29

Každá svátost musí splňovat tři věci: 1. ustanovení od Pána Ježíše; 2. posvátný úkon a 3. milost Boží.

Ad 1) Stav manželský ustanovil Bůh již v ráji a Pán Ježíš jej povýšil pro pokřtěné na svátost.

Ad 2) Tuto svátost neuděluje kněz, ale udělují si ji sami snoubenci navzájem. Úkonem je slavnostní slib před svědky.

Ad 3) Svátost manželství je svátost, která posvěcuje muže a ženu k nerozlučnému manželskému životu a dává jim nárok na zvláštní milosti k řádnému konání manželských povinností.

Mám zájem o svatbu v kostele

www.manzelstvi.cz

Já (.....) odevzdávám se tobě (.....) a přijímám tě za manžela(ku). 
Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím 
a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. 
K tomu ať mi pomáhá Bůh.  Amen.