Svátost kněžství

30.12.2014 20:28

Každá svátost musí splňovat tři věci: 1. ustanovení od Pána Ježíše; 2. posvátný úkon a 3. milost Boží.

Ad 1) Z písma svatého víme, že Pán Ježíš dal apoštolům kněžskou moc a apoštolové přenášeli tuto moc na své nástupce.

Ad 2) Kněze světí biskup vkládáním rukou a modlitbou.

Ad 3) Svěcení kněžstva je svátost, kterou se uděluje kněžská moc a nárok na zvláštní milost k řádnému konání kněžských povinností.

Teologie svátosti kněžství ve třech stupních