Setkávání chlapů

19.01.2015 19:38

Tato setkání se konají jednou měsíčně a mají již delší tradici. Smyslem je modlitba za farnost, za farníky, krátká katecheze nad Biblí, aktuální informace o farním a církevním dění a diskuze se skromným občerstvením.

Obvyklý program:
19.30 začátek setkání, příprava čaje, pohoštění
19.45 breviář, příp. zpěv chorálu nebo písně z kancionálu
20.00 téma, čtení Bible, diskuze
21.00 modlitba za farnost (Otče náš + Sláva Otci)
společná přímluvná modlitba na závěr

Kontakt: 

tel. 607 941 185 (T. Kuchejda)

----------------------------------------------

Informace o akcích pořádaných pro chlapy, manželské páry, rodiče s dětmi apod. průběžně najdete především na webech www.familia.cz a www.setkani.org

--------------------------------------------------

Zpět