Růženec

05.01.2015 20:48

Několik podnětů a odkazů k modlitbě růžence:

Jak se modlí růženec (zde)

Něco k historii modlitby růžence (zde)

Apoštolský list Jana Pavla II. o modlitbě růžence - Rosarium Virginis Mariae

 

Zajímavě píše o růženci kardinál Tomáš Špidlík v knize Prameny světla:

Jakási nechuť k růženci se objevuje v moderní době. Zdá se, že je to modlitba málo intelektuální, vyšlá z prostředí primitivního, kdy lidé neuměli číst žalmy. Unavuje svou jednotvárností.
Jsme si dobře vědomi, že jsou to námitky oprávněné. A přece síla této modlitby je právě v tom, co se jí nejvíc vytýká: nedostatek intelektuálního prvku. Snad dělaly chybu i knihy, které se snažily tuto prostotu zakrýt jakýmisi umělými metodami a doporučovaly složité způsoby rozjímání o „tajemstvích“ při jednotlivých desátcích.
Nesmíme zapomenout, že je růženec na prvním místě modlitba obyčejného lidu, našich matek, našich poutí, večerních modliteb. Také tam musíme hledat způsob, jak se naučit modlit růženec.
Je přirozené, že se lidé intelektuální chtějí také modlit způsobem intelektuálním, mluvit k Bohu tak, jak normálně myslí. A přece právě oni jsou si vědomi, jak se jejich modlitba stává obtížnou pro neustálé roztržitosti a nedostatek soustředěnosti. Prostí lidé se modlí jinak. Nesoustřeďují se na jednu věc, ale vztahují všecko, co je napadne, k Bohu. Myslí na příbuzné, myslí na polní úrodu, myslí na zdraví. Ke všemu se hodí jeden Zdrávas. V růženci jej jich dost, je jich padesát, a proto se na všechny a na všechno dostane. K takové modlitbě je ovšem potřeba prostoty. Kdo tu ztratil, nemůže se modlit růženec. Ale ztratil víc, než si myslí, protože prosté srdce má k Bohu nejblíž. 

 

Z knihy Objevit tajemství růžence:

Modlitba růžence se dá zařadit do skupiny tzv. opakovacích modliteb, což jsou modlitby postavené na opakování. Tak se v kostelech zpívá chorál, tak se modlí litanie, tak fungují zpěvy z Taizé a moderní kytarové písně k modlitbě. Všimněme si, jak prožívají mladí lidé zpěvy z Taizé. Často ani nerozumí slovům zpívaným latinsky, a i když jim rozumí, stejně na ně nemyslí. Těch několik minut se prostě na základě písně snadněji soustředí a modlí se. Na pozadí melodie a slov, které tvoří jakousi kulisu, rozplétají svou osobní modlitbu. Mezi mladými je tento druh tzv. opakovacích modliteb díky snadnosti soustředění velice oblíben. Růženec, který je také založen na opakování, zde stojí jako nová výzva.
Kdo se růženec nemodlí, může se domnívat, že je to modlitba jednotvárná, málo intelektuální a celkem primitivní. Kdo se jej ale modlí často, poznává stále více, že je to modlitba nevyčerpatelně bohatá. Člověku se nepřejí, jako se mu nepřejí chleba. Je zajímavé, jak univerzální modlitbou je. Je schopná dát každému na kterémkoliv stupni duchovního života to, co potřebuje. Proto nalézáme růženec u prostých lidí, u mladých i u duchovních velikánů. Matku Terezu nebo Jana Pavla II. si bez růžence v ruce nedovedeme ani představit. Nedávno svatořečený pater Pio říkal: "Růženec je modlitba, kterou já sám upřednostňuji." V životě světců bychom ho téměř vždy našli jako jednu z hlavních modliteb.
(Jan BALÍK, Objevit tajemství růžence, Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2003)

 

Několik citátů:

Růženec je slávou římské Církve. (Julius III.)

Svatý růženec, to je mocná zbraň. Užívej jej s důvěrou a budeš udiven výsledkem. (bl. Josemaría Escrivá)

Růženec je velmi vhodný prostředek, jak vrátit Krista jednotlivcům, rodinám a národům. (Pius XI.)

Držte se Růžence, jako se šplhavý pták drží stromu – protože bez Naší Paní stát nemůžeme. (Matka Tereza)

Nejsvětější Panna dala růženci takovou sílu, že není žádný hmotný, duchovní, národní nebo mezinárodní problém, který by nemohl být vyřešen růžencem a naší obětí. (sestra Lucie ve Fatimě)

V novějších mariánských zjeveních vždy znovu hrál svou roli růženec. Proč? Snad proto, abychom se s láskou modlili k Marii, a ne ke Kristu a k Otci? Naopak! Růženec je důležitý proto, abychom se dívali Mariiným pohledem na tajemství Ježíšova života. Naše oči jsou zamlžené a otupené. Musíme si jakoby nasadit "Mariiny brýle", abychom viděli přesně Mesiáše, kterého tělesně porodila a s nímž prožila a protrpěla veškerý jeho úděl až k ukřižování a k cestě k Božímu trůnu. (H.U. von Balthasar)
 


Růženec - modlitba spojená s plnomocnými odpustky

Plnomocný odpustek bude propůjčen každému, kdo se růženec pomodlí v kostele (nebo veřejné kapli), v rodině, řeholním společenství nebo náboženském spolku. V jiných, než zde jmenovaných případech budou propůjčeny částečné odpustky.
Podmínky pro získání plnomocného odpustku (mimo třech obvyklých – zpovědi, přijímání a modlitby na úmysl papeže):

  • Pět tajemství růžence musí následovat bezprostředně po sobě (bez přerušení).
  • S ústní modlitbou je spojeno rozjímání růžencových tajemství.
  • Při společné modlitbě růžence musí ten, kdo se předmodlívá, obvyklým způsobem uvést do rozjímání jednotlivých tajemství. 
  • Při soukromé modlitbě stačí, když během modlitby jsou tajemství v tichosti rozjímána.