Publikační činnost

31.05.2016 20:01

Obrázek jesenické Panny Marie Usmiřitelky - tisk "svatého obrázku" s modlitbou
    předpoklad realizace - po zrestaurování sochy

Brožura o historii kostela – příprava textů, tisk
    předpoklad realizace - 2017+

Internetová prezentace farnosti Jeseník - naplňování a aktualizace farních stránek
    realizace - probíhá průběžně od 1.1.2015