Proč spolek?

31.05.2016 20:14

Spolek vznikl za účelem:

  • koordinace pastoračních a vzdělávacích aktivit farnosti,
  • péče o historické a kulturní dědictví hmotné i duchovní,
  • podpory misijní a charitativní činnosti církve,
  • péče o životní prostředí, coby důležitého aspektu křesťanského života,
  • navázat na historii a tradici katolických spolků a sdružení, která v Jeseníku sahá až k roku 1770.

"Bůh to přehání s milosrdenstvím, my to můžeme přehánět s vděčností." (papež František)