Pomazání nemocných

30.12.2014 20:27

Pomazání nemocných je svátost, ve které nemocný dostává milost Boží k spáse duše a často i k prospěchu těla.
Každá svátost musí splňovat tři věci: 1. ustanovení od Pána Ježíše; 2. posvátný úkon a 3. milost Boží.

Ad 1) Že Pán Ježíš ustanovil pomazání nemocných víme ze slov apoštola svatého Jakuba: "Je-li kdo z vás nemocen, ať povolá k sobě kněze Církve a ti ať se nad ním modlí a maží ho olejem ve jménu Páně; modlitba víry uzdraví nemocného. Pán mu ulehčí, a je-li ve hříších, budou mu odpuštěny" (Jak 5, 14-15).

Ad 2) Kněz uděluje svátost tak, že maže nemocného svatým olejem.

Ad 3) Pomazání nemocných působí toto: 1. odpouští nemocnému lehké hříchy a časné tresty; 2. rozmnožuje milost posvěcující; 3. posiluje v utrpení, pokušení a smrtelné úzkosti.

Mám zájem o pomazání nemocných pro sebe či své blízké

Pomazání nemocných nebo léčitelé?