Podpořte nás

31.05.2016 20:31

Chcete-li se zapojit do činnosti spolku nabízíme tyto možnosti:


Pracovně – své síly můžete vložit např. do akce kosení farní louky

Finančně – finanční dary na aktivity spolku můžete posílat na účet: 2201002538/2010

Pro vystavení potvrzení o přijetí daru nás kontaktujte na katolickyspolek@farnost-jesenik.cz


Daňové zvýhodnění
Dárci, kteří poskytnou Katolickému spolku Jeseník finanční dar, si mohou uplatnit tato daňová zvýhodnění:
fyzické osoby – podle § 15 odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, si lze od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 15% ze základu daně.
právnické osoby – podle § 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, si lze od základu daně, sníženého dle § 34 zák. o daních z příjmů, odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze sníženého základu daně.