Ochrana a restaurování památek

31.05.2016 19:53

Ochrana historických a kulturních památek je jedna z činností Katolického spolku Jeseník zakotvena také ve stanovách.

Spolek uspořádal veřejnou sbírku na restaurování obrazu Panny Marie v jesenickém kostele.

Restaurovaný obraz bude slavnostně odhalen 8. prosince 2018 po mši sv. o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie.