Modlitba svaté Brigity k uctění Spasitelových ran

05.01.2015 20:59

Patnáct modliteb vztahujících se k umučení a všem ranám Krista, které zjevil svaté Brigitě Švédské náš Pán v kostele sv. Pavla v Římě.

Když si sv. Brigita (1303-1373) žádala dlouhou dobu zvědět počet ran, jež Spasitel vytrpěl při svém umučení, zjevil se jí Pán a řekl jí:
"Moje tělo bylo ztrýzněno 5480 ranami. Chceš-li je uctít, modli se denně po celý rok 15x Otče náš a Zdrávas Maria s 15 modlitbami, jimž tě naučím. Tak do roka pozdravíš všechny mé rány."

A dodal přislíbení:

"Kdo bude tuto pobožnost denně vykonávat po celý rok, obdrží následující milosti:

 1. Vysvobodí z očistce 15 duší svého rodu.
 2. 15 hříšníků z jeho rodu bude obráceno.
 3. 15 spravedlivých z jeho rodu bude utvrzeno v milosti.
 4. Modlící se tuto pobožnost dosáhne prvního stupně dokonalosti.
 5. 15 dní před jeho smrtí mu dám své drahocenné Tělo, aby skrze mne věčně nelačnil, a svou drahocennou Krev, aby věčně nežíznil.
 6. Předtím mu udělím hořké slzy zkroušenosti a lítosti nad všemi jeho hříchy a jejich dokonalé poznání.
 7. Postavím před něho znamení svého vítězného kříže k pomoci a ochraně proti léčkám a útokům nepřátel.
 8. Před smrtí přispěchám se svou milou Matkou, abych dobrotivě pohlédl na jeho duši.
 9. Ve svém náručí přivedu do věčných radostí jeho duši, kde jí dám pít ze studnice svého Božství, jehož neposkytnu v takové míře těm, kteří nekonali tuto pobožnost.
 10. Kdokoli žil třicet i více let ve smrtelném hříchu a učiní předsevzetí, že bude tuto pobožnost vykonávat a skutečně tak učiní, tomu odpustím všechny jeho hříchy.
 11. Budu ho hájit proti pokušením jeho pěti smyslů.
 12. Nedopustím, aby zemřel náhlou smrtí a jeho duši zbavím všech trestů.
 13. Zjednám mu vše, oč bude moji Matku prosit.
 14. Žil-li dosud dle své vlastní vůle a měl by zítra zemřít, prodloužím mu jeho život, aby vše napravil.
 15. Kdo by této pobožnosti naučil jiné a ji rozšířil, toho radost a zásluha bude bez konce.
 16. Kde se budou modlit tyto modlitby, tam budu přítomen svou milostí."

Text modlitby (zde).

Tato pobožnost byla schválena a doporučena Svatou kongregací, posvátným Kolegiem de propaganda fide, a Jeho Svatostí papežem Klementem XII.

Zdroj citace: Brožura - pro vnitřní potřebu modlitebních skupin, vytiskla Matice cyrilometodějská s.r.o.