Modlitba k Panně Marii Usmiřitelce

05.10.2016 21:39

modlitba složená otcem Wattsonem - viz článek Jesenická Panna Maria Usmiřitelka 

 

Buď pozdravena, Svatá Panno Maria, dcero Boha Otce, a vypros nám, prosíme, stejnou oddanost k plnění nejsladší vůle Boží, jako byla tvá vlastní.


Buď pozdravena, Panenská Matko Božího Syna a vypros nám, prosíme, takové spojení s Nejsvětějším Srdcem Ježíšovým, že naše vlastní srdce bude hořet láskou k Bohu a vroucí horlivostí pro spásu duší.


Buď pozdravena, neposkvrněná snoubenko Boha Ducha Svatého, a vypros nám, prosíme, takové odevzdání se Duchu Svatému, aby mohl ve všem řídit a ovládat naše srdce a abychom ho nikdy nezarmoutili myšlenkou, slovem nebo skutkem.

 

 

Prayer to Our Lady of the Atonement

 

We salute you, Holy Mary, Daughter of God the Father, and entreat you to obtain for us a devotion like your own to the most Sweet Will of God.

 

We salute you, Virgin Mother of God the Son, and entreat you to obtain for us such union with the Sacred Heart of Jesus that our own hearts may burn with love of God and an ardent zeal for the Salvation of Souls.

 

We salute you, Immaculate Spouse of God the Holy Spirit, and entreat you to obtain for us such yeilding of ourselves to the Blessed Spirit, that He may, in all things, direct and rule our hearts and that we may never grieve Him in thought, word or deed.