Misijní bazar

31.05.2016 20:31

V neděli 23.10.2016 proběhl ve farním sále v Jeseníku misijní bazar. Celkem se shromáždilo přes 400 různých věcí, které farníci do bazaru věnovali. Rozebrala se odhadem třetina položek a celkově se tak vybralo 5 860 Kč. Tato částka byla spolu s farní sbírkou ze mše svaté odeslána na misie.