Litanie o pokoru

04.02.2015 20:06

Ježíši tichý a pokorný srdcem, vyslyš mě! A učiň moje srdce, podle srdce svého.

 

 • Od touhy, abych byl vážený - osvoboď mne Ježíši.
 • Od touhy, abych byl oslavovaný - osvoboď mne Ježíši.
 • Od touhy, abych byl milovaný - osvoboď mne Ježíši.
 • Od touhy, abych byl středem pozornosti - osvoboď mne Ježíši.
 • Od touhy, abych byl chválen - osvoboď mne Ježíši.
 • Od touhy, abych měl přednost před jinými - osvoboď mne Ježíši.
 • Od touhy, abych byl tázan o radu - osvoboď mne Ježíši.
 • Od touhy, aby se souhlasilo s mými názory - osvoboď mne Ježíši.
 • Od touhy, aby lidé chápali a uznávali mou vůli - osvoboď mne Ježíši.
 • Od bázně, abych nebyl pokořován - osvoboď mne Ježíši.
 • Od bázně, aby mnou lidé neopovrhovali - osvoboď mne Ježíši.
 • Od bázně, aby mne lidé od sebe neodháněli - osvoboď mne Ježíši.
 • Od bázně, abych nebyl tupený -osvoboď mne Ježíši.
 • Od bázně, abych nebyl opomíjený - osvoboď mne Ježíši.
 • Od bázně, abych nebyl zesměšňovaný - osvoboď mne Ježíši.
 • Od bázně, aby se mnou lidé zacházeli nespravedlivě - osvoboď mne Ježíši.

 

 • Abych si nikdy nemyslel, že jsem lepší, než druzí, viděl vždy nejprve trám ve svém oku a potom třísku v oku svého bratra - Pane, smiluj se.
 • Abych viděl, že můj dluh vůči Bohu je vždy větší než to, co dluží můj bratr - Pane, smiluj se.
 • Abych se necítil nadřazeným nad druhého, že bych nesnesl jeho bratrskou kritiku a přestal s ním rozmlouvat - Pane, smiluj se.
 • Abych dokázal, když jsem se s někým pohádal, udělat jako první krok ke smíření - Pane, smiluj se.

 

 • Aby jiní rostli ve vážnosti a já abych byl umenšován - Ježíši, dej mi milost, abych potom toužil.
 • Aby jiní byli milován více než já - Ježíši, dej mi milost, abych potom toužil.
 • Aby se jiní uplatňovali a já, abych byl odstrkován - Ježíši, dej mi milost, abych potom toužil.
 • Aby jiní byli chváleni a já zůstal nepovšimnutý - Ježíši, dej mi milost, abych potom toužil.
 • Aby se jiným dávala přednost přede mnou - Ježíši, dej mi milost, abych potom toužil.
 • Aby se jiní stávali více svatými, nežli já- jen, když se já stanu natolik svatým, nakolik mohu - Ježíši, dej mi milost, abych potom toužil.

 

Dej, abych se stále umenšoval a Tys, Ježíši, rostl. 

Amen