Křest

30.12.2014 20:23

Svatý křest je základem celého křestanského života, vstupní branou k životu v Duchu a branou, která otevírá přístup k ostatním svátostem.
Každá svátost musí splňovat tři věci: 1. ustanovení od Pána Ježíše; 2. posvátný úkon a 3. milost Boží.

Ad 1) Že Pán Ježíš ustanovil křest, víme z těchto jeho slov: "Jděte, učte všechny národy a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého" (Mat 28,19).

Ad 2) Kdo křtí musí mít úmysl křtít, lít vodu na hlavu křtěnce a zároveň říkat slova: "Já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého".

Ad 3) Křest odpouští dědičný hřích a uděluje milost posvěcující; činí pokřtěného dítětem Božím a údem Církve a vtiskuje duši nezrušitelné znamení křesťana.

Mám zájem o svátost křtu