Jesenická Panna Maria Usmiřitelka

20.03.2016 19:05

Kdo zavítá v měsíci květnu do farního kostela v Jeseníku, jistě si všimne krásné sochy Panny Marie na pravém bočním oltáři. Co víme o této soše? Jaká je její historie?

Jesenická socha Panny Marie UsmiřitelkyVe spojených státech amerických žil episkopální duchovní jménem Paul Wattson 1. V roce 1898 založil spolu s Luranou White v místě zvaném Graymoor u městečka Garrison v americkém státě New York 2 společnost s názvem „Společnost usmíření“ (Society of the Atonement). Členové usilovali žít po vzoru sv. Františka a zavázali se ke slibům chudoby, čistoty a poslušnosti. Realizovali různé ekumenické aktivity (z podnětu Paula Wattsona byl zaveden "Oktáv jednoty církví" coby předchůdce Týdne modliteb za jednotu křesťanů 3), které vyvrcholily žádostí o přijetí do Katolické církve. Vatikán v roce 1909 vyhověl a společnost a její členové byli přijati do plného společenství s Katolickou církví. Paul Wattson byl pak vysvěcen na katolického kněze v roce 1910. Otec Wattson choval hlubokou úctu k Matce Boží a ctil ji jako Pannu Marii Usmiřitelku nebo přesněji „Our Lady of the Atonement“ (latinsky Domina Nostra Adunationis) 4. V roce 1933 požádal Paul Wattson malířku Margaret Mary Nealis, R.S.C.J. 5, aby namalovala obraz Panny Marie Usmiřitelky.Obraz namalovaný Margaret Mary Nealis v roce 1933 Tento obraz se stal podkladem pro mnohá další ztvárnění. Otec Wattson totiž šířil tento mariánský titul všude po světě (například pomocí modlitebních obrázků). V současné době existuje mnoho soch, vitráží, kostelů a dokonce jedna katedrála zasvěcená Panně Marii Usmiřitelce (v městě Baguio na Filipínách).

Jak to souvisí se sochou v Jeseníku?
Otec Wattson udržoval kontakt s mnoha křesťanskými komunitami po celém světě. Jednou z nich byl i klášter Voršilek v Jeseníku. 
Když v roce 1922 cestovala matka představená po Spojených státech za účelem sehnat finanční prostředky pro klášter v Jeseníku, navštívila také Graymoor a seznámila se s úctou k Panně Marii Usmiřitelce. Z nadačního fondu „The Union That Nothing Be Lost“, který zřídil otec Wattson byly do Jeseníku posílány peněžní příspěvky a z centra v Graymooru vzešel také návrh, zda-li by nechtěl klášter v Jeseníku postavit oltář zasvěcený Panně Marii Usmiřitelce. Jesenický klášter nechal v Mnichově vyrobit sochu a umístil ji ve své kapli na bočním oltáři 6Čas od času byla u oltáře sloužena mše svatá, sestry a žáci se také modlili stejnou modlitbu (složenou otcem Wattsonem) jakou se modlí společenství v Graymooru. S povolením biskupa rozšířily jesenické sestry tuto pobožnost do dalších třech spřízněných klášterů. Navíc se každý měsíc modlily novénu k Panně Marii Usmiřitelce. O úctě k Panně Marii Usmiřitelce hovoří i následující znění dopisu zaslaného z Jeseníku do USA sestrou Marií Winfrid:

"Panna Maria Usmiřitelka je zdrojem milosti pro nás všechny. Sestry a žáci se předhání při návštěvách naší láskyplné nebeské Matky a její krásná socha je názorným prostředkem, který nás přibližuje k Panně Marii a jejímu božskému Synu. Jsme Vám srdečně vděční, drahý otče, za tento nový důkaz Vaší laskavosti vůči nám a naše modlitba vděčnosti stoupá denně do nebe za Vás a Vaše nejbližší. Myslíme na vás především na první úterý v měsíci, tedy v den zasvěcený Panně Marii Usmiřitelce. Tehdy zpívají děti při večerní mši za naše dobrodince a kromě toho každý z nás se snaží udělat něco zvláštního na počest Panny Marie." 

Po zrušení kláštera se pak socha přestěhovala do farního kostela. Že se jedná právě o tuto sochu dokládá i nápis na podstavci: Unsere liebe Frau von der Sühne.

Obraz Panny Marie Usmiřitelky představuje Matku Boží v červeném plášti (barva mučedníků), jak drží na ruce Ježíška, který má v ruce kříž. Okolo Panny Marie jsou čtyři andělové, kteří drží další nástroje Kristova umučení (trnová koruna, hřeby, kopí, bič, sloup, houba či tabulka s písmeny INRI). Zobrazení se liší např. od podoby Panny Marie Pomocnice křesťanů, které je podobné, ale Ježíšek zde nedrží kříž, nýbrž žezlo.

Socha z kaple, Our Lady of the Atonement Church, San Antonio, TexasSvátek Panny Marie Usmiřitelky se slaví 9. července, v den, kdy svatý stolec schválil tuto náboženskou úctu (1946). V současné době existují dva řády, které vycházejí z této mariánské tradice: Františkánské sestry Usmíření (The Franciscan Sisters of the Atonement) a Františkánští otcové Usmíření (The Franciscan Friars of the Atonement). Oba řády se hlásí ke spiritualitě otce Wattsona.

 

 

Poděkování za informace patří paní Barbaře Martire z Graymoor Archives and Records Center.

 

 

 

Odkazy:
Socha z kaple „Chapel of Our Savior“, Brockton, Massachusetts, USA (foto John O’Hara, S.A.)

The Franciscan Friars of the Atonement:
https://www.atonementfriars.org/

    informace o P. Wattsonovi: zde
    informace o Our Lady of the Atonement: zde


The Franciscan Sisters of the Atonement:
https://www.graymoor.org/

Our Lady of Atonement na Wikipedii

Society of the Atonement na Wikipedii

 https://church.atonementonline.com/ 

novéna a litanie k Panně Marii Usmiřitelce (v angličtině): zde

 

Obrázky:
obr.1 - 
Jesenická socha Panny Marie Usmiřitelky

obr.2 - Obraz namalovaný Margaret Mary Nealis v roce 1933

obr.3 - Oltář Panny Marie Usmiřitelky v kapli kláštera Voršilek v Jeseníku (zdroj: The Lamp, 1922)

obr.4 - Socha z kaple, Our Lady of the Atonement Church, San Antonio, Texas
zdroj: https://atonementparish.blogspot.cz/2010/07/novena-to-our-lady-of-atonement.html

obr.5 - Socha z kaple „Chapel of Our Savior“, Brockton, Massachusetts, USA (foto John O’Hara, S.A.)

 

Poznámky v textu:

1 Paul Wattson, S.A.5
1863 - narozen 16. ledna jako syn episkopálního pastora
1886 - ordinován na kněze v episkopální církvi
1898 - zakládá Society of the Atonement
1910 - vysvěcen na katolického kněze
1940 - umírá 8. února v 77 letech
2015 - byl zahájen proces jeho kanonizace a náleží mu tak titul „Služebník Boží“.

Více informací o jeho životě viz článek zde.

2 odkaz na mapu

3 https://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Historie-Tydne-modliteb-za-jednotu-krestanu.html

4 správný překlad Our Lady of the Atonement by byl Naše Paní Smíření. Nikde jsem nenašel ustálený překlad - ani na stránkách Vatikánského rozhlasu, kde v roce 2004 psali o katedrále Our Lady of the Atonement nenašli vhodný překlad (odkaz zde). Použil jsem tedy volný překlad Panna Maria Usmiřitelka.

5 odkaz na stránky se zkratkami katolických řádů a společností:
https://www.catholicdoors.com/misc/abbrev.htm
R.S.C.J. - Society of the Sacred Heart
S.A. - Society of the Atonement

6Ve středu apsidy stál bohatě zdobený oltář se sochou Panny Marie s Ježíškem. Šlo o dřevěnou skulpturu, zhotovenou neznámým řezbářem z Mnichova – údajně podle fotografie originálu ze spřízněného konventu v Graymooru, Garison N.Y. v Americe, který navázal s frývaldovským klášterem úzké kontakty.
Tinzová, Bohumila - Klášter voršilek ve Frývaldově jako centrum vzdělávání dívek (1881-1948). In: Jesenicko: vlastivědný sborník / Jeseník: Vlastivědné muzeum Jesenicka 2, (2001), s. 16-24.

VS