Jak má vypadat moderní světec

01.01.2015 00:00
 1. Je to člověk rozhodně sympatický a imponující.
 2. Koná svědomitě, bez odkladu a s úsměvem povinnosti svého stavu.
 3. Svůj obor ovládá a snaží se ovládat na sto procent.
 4. Neskrývá se se svým přesvědčením, naopak je hrdý, že je katolíkem.
 5. Žije stále v přítomnosti Boží – často si ji uvědomuje.
 6. Je to člověk, který nikomu nevnucuje svoje přesvědčení, ale působí příkladem na druhé.
 7. Náboženské povinnosti koná naprosto samozřejmě, ze svého vnitřního přesvědčení, ne ze zvyku.
 8. Nemluví příliš o Bohu, ale tím více s Bohem.
 9. Modlí se, i když do toho nemá chuť. Ví, že je to záslužnější, než když při modlitbě cítí kdovíjaké štěstí.
 10. Učí se správně modlit růženec, protože stále hlouběji chápe souvislost jeho tajemství s tajemstvím svého i lidského života vůbec.
 11. Osvojuje si prakticky den ze dne pravidlo modlit se vždy tak, jako by vše záviselo od naší modlitby, a přičiňovat se tak, jako by vše záviselo jen od našeho přičinění.
 12. Pravidelně věnuje část svého času náboženskému vzdělání.
 13. Účastní se pokud možno denně mše svaté a přijímá Nejsvětější Svátost oltářní.
 14. V kostele nedělá svaté obličeje, nespíná nápadně ruce a nekloní se až k zemi.
 15. Nesnese braní jména Božího nadarmo. Nemůže-li tomu zabránit, alespoň v duchu odprosí Pána: Odpusť Pane… Můj Ježíši, milosrdenství…
 16. Vyznačuje se jednoduchostí ve vztahu k Bohu, ale také jednoduchostí mluvení, oblékání a vůbec v celém způsobu života.
 17. Žije všedním životem, ale má nevšední lásku.
 18. Nevyhledává nic mimořádného, ale dělá vše mimořádně dobře.
 19. Vyznačuje se hrdinstvím a věrností v malém. Je však schopen jakékoliv oběti, jde­-li o věc svědomí.
 20. Je přesvědčen o každé události, že ji posílá nebo dopouští Bůh, a to z velké lásky. Proto se ptá: Co mi tím chce Bůh říci?
 21. Nelpí na žádné pozemské věci.
 22. Netváří se nikdy smutně, je za všech okolností klidný, spokojený, veselý a bezstarostný.
 23. Neztrácí hlavu, když ho potká neštěstí, neskáče do vody, nepodřezává si žíly. Bolestí se vychovávají velcí lidé.
 24. Co nejpřísněji kritizuje sebe, co nejmírněji druhé.
 25. Snaží se poznat sám sebe, uznává své dobré vlastnosti, uzná vždy svou chybu a snaží se ji napravit.
 26. Nic si nedělá z nějakého klopýtnutí, protože si uvědomuje, že je jen člověk a hbitě povstane. Svatost záleží ve stálém začínání.
 27. Není povídavý. Mluví-li, mluví o něčem, a ne o ničem. Mluví vždy pravdu, dodržuje slovo. Neužívá hrubých slov.
 28. Snese jakoukoli urážku. Není však buchtou, aby si nechal všechno líbit. I Kristus se ohradil: Proč mne biješ?
 29. Dovede se ovládnout, ovládá zrak, chuť i fantazii, touhu po pohodlí, zvědavost, hněv, nedočkavost, povídavost, mlsnost, citlivost a podobně.
 30. Poslouchá nadřízené, nepřikazují-li ovšem něco, co je proti svědomí.
 31. Zásadně neohrnuje nos ani nad nejubožejším člověkem.
 32. Jedná vždy čestně, nikdy nepodlézá.
 33. Využívá dobře svých schopností a vloh daných mu Bohem.
 34. Mluví co nejméně o sobě a svých věcech.
 35. Není upejpavý ani zakřiknutý. Nesměje se vulgárním vtipům.
 36. Není náladový, ani ukvapený, ani váhavý, ale rozhodný. V každé situaci vycítí, jak se má chovat.
 37. Nikdy se nehádá o nějakou hloupost, i když ví, že má pravdu.
 38. Všeho si všímá, ale není zvědavý, o vše má zájem.
 39. Když dosáhl titulu či pěkného postavení, dovede se sám obsloužit a uklidit.
 40. Je to člověk, který se snaží být ve všem přesný (vstávání, jídlo, počátek i konec práce a zábavy).
 41. Má pořádek ve všech věcech osobní potřeby i ve věcech finančních.
 42. Nesnáší špinavý límeček u košile, utržený knoflík, díru v ponožce, nečisté boty, neupravené vlasy, špínu za nehty.
 43. Pečuje rozumně o své zdraví. Podle možností sportuje.
 44. Chodí na výlety, má rád přírodu. Uvědomuje si, že byla stvořena Bohem nám k užitku a pro radost.
 45. Především dbá o čistotu srdce, dává pozor na špatnou četbu a závadné filmy.
 46. Rozezná okurky od cibule, ví, kdo je autorem Prodané nevěsty, kdo napsal Babičku, čili není zabedněný.
 47. Nemá nikdy z ničeho strach. Nebojí se studené vody, bouřky, deště, slunce, nebojí se jít večer kolem hřbitova, ale hlavně se nebojí zpovědníka.
 48. Používá moderních vymožeností – všechno může sloužit k dobrému.
 49. Není změkčilý, neběduje, když mu někdo šlápne na nohu nebo když nedostane lístek do divadla.
 50. Nevšímá si toho, co si o něm druzí povídají, a je mu jedno, co si o něm myslí, nevyčítá-li mu nic svědomí.
 51. Snaží se plnit rozumné a uskutečnitelné přání druhých. Vůbec se snaží dělat každému radost.

převzato ze stránky https://www.sdb.cz/

VS