Farní školka

10.03.2015 22:17

FARNÍ ŠKOLKA

 • je společenství maminek a dětí, které spolu chtějí trávit čas a připravovat si navzájem program pro své děti ve věku od 3 do 6 let
 • zázemí školky máme na římskokatolické faře v Jeseníku – místnost a prostornou zahradu s houpačkami, pískovištěm a trampolínou
 • ve vedení programu a zajištění svačinek se pravidelně střídá několik maminek
 • ve vedení se střídáme ve třech skupinkách po třech maminkách
 • o tom, co jsme s dětmi ve školce prožily a uskutečnily, se vzájemně informujeme na našich internetových stránkách
 • na závěr každého školkového roku pořádáme setkání všech zapojených rodin a blízkých příbuzných


Kromě času tráveného ve školce podnikáme:

 • výlety do okolí – např. na jelení farmu v Dětřichově
 • různé exkurze – např. do selské pekárny, na Policii ČR, do knihovny
 • účastníme se divadelních představení
 • navštěvujeme muzea, výstavy, apod.


JAK TO VŠECHNO ZAČALO?

Počátečním impulzem byly tyto ideály:

 • setkávat se se známými rodinami, které mají děti podobného věku – umožnit našim dětem společnost vrstevníků
 • prohlubovat přátelství v rámci rodin, se kterými se známe a se kterými chceme trávit volný čas
 • společné prožívání církevního roku a vytvoření dalších vlastních tradic – společné oslavy narozenin, svátku sv. Mikuláše, prožívání adventu, masopustu, Velikonoc, apod.

V prvním roce jsme fungovali v domácím prostředí tří rodin. Druhý rok se nás zapojilo více, proto se školka z domácího prostředí přesunula do společných prostor na faře. Bylo nutné připravit místnost – položit koberec, vybavit příslušným nábytkem – stoly a židle pro děti, poličky na pomůcky, nádobí, apod.

 

Zpět