Ekonomická rada

01.01.2015 00:02

Ekonomická rada farnosti, často nazývaná pouze jako ekonomická rada (latinsky consilium a rebus oeconomicis), je v římskokatolické církvi pomocný a poradní orgán duchovního správce určité farnosti. Jejím úkolem je napomáhat tomu, aby majetek dotyčné farnosti byl spravován s péčí řádného hospodáře. Na rozdíl od pastorační rady je její zřízení povinné.

Stanovy ekonomických rad farností ostravsko-opavské diecéze

 

Farní ekonomická rada byla jmenována s účinností od 1.7.2017

Její členové jsou:

  • Václav Dvořák
  • Tadeáš Kuchejda
  • Vít Slezák
  • Adéla Ševčíková
  • Ondřej Truneček

 

Zpět